nivell-logo

Nivell System – Garanti och support

Vi har fått en del frågor från kunder kring hur garantier och support hanteras avseende Nivell System i de fall andra leverantörers produkter, exempelvis skruvar och infästningar, används vid montage av uppreglat golvsystem.

I anledning av detta vill vi informera om att Nivell System AB inte kan utge någon garanti och support i de fall andra leverantörers produkter används i Nivells systemlösning för inomhus- och utomhusmiljöer.

Nivell System AB kan heller inte utge någon garanti eller support i de fall artiklar från Nivell System används vid montage tillsammans med annan leverantörs lösning.
För att kunna påkalla garanti, support och typgodkännande från Nivell System AB krävs att samtliga artiklar vilka är berörda, har levererats från oss och att de används i en systemlösning vilken följer våra anvisningar.

Vid frågor kring garanti, support och typgodkännandebevis för vår systemlösning i inomhusmiljöer – kontakta oss direkt.