nivell-logo

Nivellskolan 2.0

Det är med stor glädje och stolthet vi kan informera om att Nivellskolan åter är i tjänst för utbildning av resurser inom byggsektorn!! Nu uppdaterad efter nu gällande krav, EKS 10 – Europeisk standard för belastningar vilka ligger till grund för Typgodkännande hos SP/RISE.

Nivellskolan 2.0 kommer att fortlöpande hållas runt om i hela Sverige.

Anmäl dig här >>