nivell-logo

2017 > 01

Vi har fått en del frågor från kunder kring hur garantier och support hanteras avseende Nivell System i de fall andra leverantörers produkter, exempelvis skruvar och infästningar, används vid montage av uppreglat golvsystem.

I anledning av detta vill vi informera om att Nivell System AB inte kan utge någon garanti och support i de fall andra leverantörers produkter används i Nivells systemlösning för inomhus- och utomhusmiljöer.

Nivell System AB kan heller inte utge någon garanti eller support i de fall artiklar från Nivell System används vid montage tillsammans med annan leverantörs lösning.
För att kunna påkalla garanti, support och typgodkännande från Nivell System AB krävs att samtliga artiklar vilka är berörda, har levererats från oss och att de används i en systemlösning vilken följer våra anvisningar.

Vid frågor kring garanti, support och typgodkännandebevis för vår systemlösning i inomhusmiljöer – kontakta oss direkt. 

Läs hela inlägget »

Från 2017-01-01 har Nivell System AB en ny försäljningsorganisation. 
Ta gärna del av densamma genom att gå till sidan "Kontakt". 
 Där finner du telefonnummer både till Huvudkontoret och direktnummer till var och en i organisationen. Förutom att ringa går det bra att skicka e-post till någon av de funktionsbrevlådor som återfinns på sidan, nere till höger. 
Tveka inte att höra av Dig till oss. Vi har gedigen erfarenhet genom att stå bakom "ORIGINALET sedan 1993". Det finns bara en regel... 

Läs hela inlägget »

SOMMARKAMPANJ – Trådlös högtalare på köpet

Nivell System AB har ”Sommarkampanj” under perioden 26 juni till 1 september 2017.

Om Du under denna period köper Nivell System, både artiklar och tjänster, till ett nettoordervärde om lägst 10.000 kr (tiotusenkronor) exklusive frakt och moms – 
så erhåller Du en trådlös högtalare utan kostnad. 

Vilka modeller av trådlösa högtalare från JBL som är inkluderade i ”Sommarkampanjen” framgår av nedanstående.

Vid ”nettoordervärde” om min 10.000 kr exklusive moms – ”Clip 2”

Köp Nivell System, både artiklar och tjänster, till ett nettoordervärde om lägst 10.000 kr (tiotusenkronor) exklusive frakt och moms – så skickar vi med en (1) trådlös högtalare av fabrikat JBL modell Clip 2.
Se produktbild här.

Max tre (3) trådlösa högtalare per kund
 

Köper Du Nivell System, både artiklar och tjänster, till ett nettoordervärde om lägst 25.000 kr (tjugofemtusenkronor) exklusive frakt och moms – så får Du en ”större och kraftfullare” trådlös högtalare…

Vid ”nettoordervärde” om min 25.000 kr exklusive moms – ”Flip 3”

Köp Nivell System, både artiklar och tjänster, till ett nettoordervärde om lägst 25.000 kr (tjugofemtusenkronor) exklusive frakt och moms – så skickar vi med en (1) trådlös högtalare av fabrikat JBL modell Flip 3. Se produktbild här.

Max tre (3) trådlösa högtalare per kund

Vid detta alternativ där en ”Flip 3” erhålles utan kostnad,
medföljer inte någon ”Clip 2”.

Instruktion till ÅF
Vid beställning av material hos Nivell System AB anges kampanjkoden: ”SOMMAR”
Ange koden på Er order till Nivell System AB – vi hanterar utifrån orderns ”nettoordervärde” exklusive frakt och moms - val av modell för den trådlösa högtalaren.
Den trådlösa högtalaren medföljer leveransen av godset från fabrik Mariestad. 

OBSERVERA!! MAX TRE (3) TRÅDLÖSA HÖGTALARE, OAVSETT MODELL, PER KUND.
Endast en (1) trådlös högtalare per order.