FÖR UPPREGLADE GOLV FRÅN NIVELL SYSTEM

MATERIALBERÄKNING

Verktyget kräver att följande 6 fält måste anges: Golvyta, Bygghöjd, Typ av regel, Isolering. Infästning, Skall golvet ventileras.

Längst till höger på varje rad, under ”Mer info”, hittar du en beskrivning på vad för värden som avses fyllas i.