NIVELL - DET TYPGODKÄNDA
ORIGINALET SEDAN 1993
 

Nivell System var i mitten på 90-talet först med ett komplett system för uppreglade golv med ventilation. Allt sedan dess har Nivell varit marknadsledande...


VAD ÄR NIVELL?

Nivell System - ett enkelt och smidigt system för att regla upp tak, väggar samt golv, både inom- och utomhus.

Nivell används med fördel både vid nyproduktion och renoveringar vid ojämna underlag, sjuka hus (mögel) eller då det finns ljudkrav avseende dämpande egenskaper.

Nivell System tillverkas i Sverige (Mariestad) och säljs bland annat via byggfackhandeln, byggföretag, skadehanteringsbolag och återförsäljare.

Nivell System är självfallet Typgodkänt. Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.

TANKEN...

Alla reglar är tillverkade av svenskt trä - gran för systemlösningen inomhus och fur som tryckimpregneras för systemlösningen utomhus.

Tanken är enkel. Det handlar om att underlätta vid de tillfällen man ska avjämna eller nivåanpassa ett ojämnt underlag. Nivellregel, ställskruv och infästning är allt som behövs. 

Nivell passar alla typer av ytskikt och kan utföras med golvvärme.

7 miljoner kvadratmeter golv har installerats med Nivell i allt ifrån stora nyproducerade bostadshus till renovering av gillestugor.

TRÄ - ETT NATURLIGT VAL

Trä har unika egenskaper och har i alla tider varit ett av världens bästa och mest använda byggnadsmaterial. Trä är dessutom förnyelsebart och bra för miljön vilket är nog så viktigt. Det är alltså ingen tillfällighet att våra reglar tillverkas av svensk träråvara - det är ett medvetet och naturligt val. 

HÅLLBART BYGGANDE

Nivell är miljövarudeklarerat samt är RISE-certifierat. Alla reglar tillverkas av svensk träråvara som är PEFC-certifierad..

MILJÖ

Nivell System en svensk produkt som produceras i Mariestad där även huvudkontoret ligger. 

KVALITETS- OCH MILJÖINFORMATION

TYPGODKÄNT

Nivell System AB innehar typgodkännandebevis för vår systemlösning i inomhusmiljöer. 
Typgodkännandebevis 0469/01 avser "NIVELL SYSTEM, golvkonstruktion" och Typgodkännandebevis 1255/97 avser "NIVELL SYSTEM, mekaniskt ventilerad golvkonstruktion".

RISE

Nivell System är en kvalitetssäkrad systemlösning genom typgodkännande 0469/01 och 1255/97 utfärdade av RISE - Research Institutes of Sweden i Borås. SP ingår sedan 2017 i RISE.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Nivell Systems reglar, skruvar och infästningar är bedömda av Byggvarubedömningen (BVB). BVB är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

BASTA

Nivell System är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

BYGGVARUDEKLARATION

Nivell System är deklarerad i systemet för eBVD:er enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015. En byggvarudeklaration är en samlad grund för att informera om en varas miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel och är till för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt underlätta vid dokumentation av inbyggda varor för drift och förvaltning. 

SUNDA HUS

Nivell System undergolvsystem inomhus är bedömt i SundaHus Miljödata. Sunda- Hus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.

OM OSS

Nivell System AB
Förrådsgatan 35 B
542 35 Mariestad
Organisationsnummer: 556475-4876
Säte: Mariestad, Västra Götaland, Sverige
VAT: SE556475487601
Bankgiro: 5831-9328
Växel: 0501-715 90
info@nivellsystem.se