nivell-logo

Tystnad – något alla söker

Nivell är ett väl beprövat system. Den ställbara skruven är försedd med en fjädrande bussning som reducerar en spridning av ljud. 

Många undersökningar har visat att störfrihet i bostäder och på kontor, är något alla vill ha. Störfrihet innebär att starka ljud från grannar och omgivning undviks. I bostäder är det tydligt att en högre störfrihet uppfattas som ett mervärde.
Rätt materialval och rätt utformning kan innebära en högre ljudstandard utan speciellt mycket högre kostnader, kanske inga alls.

Alla byggnader för boende, kontor m.fl. byggs med krav på ljudreduktion. I många kommuner är det krav på att ljudstandarden i bostäder, skolor och daghem skall redovisas genom mätningar och ett sakkunnighetsutlåtande. Det är en följd av nödvändigheten av att kontrollera en viktig egenskap för brukarnas skull . 

Typgodkänt system

Nivell System är utvecklat som ett övergolv med dämpande infästningar och förbättrar både luftljudisoleringen i bjälklaget och stegljudnivån.

Nivell ljudreducerande golv består av träregel, justerskruvar med fjädrande bussning och en vertikal styrning för infästning i bjälklaget.
Nivell System är typgodkänt . 

Fördelar

Flexibelt 
Nivell är flexibelt och du har möjlighet att förlägga installationer i luftspalten vilket medför att färre delar behöver gjutas/spacklas. 
Max frihöjd för installationer är 399 mm 
Tar enkelt hand om råbjälklagets höjdvariationer, en torr avjämning med låg vikt.

Skruvens dämpande egenskaper
Nivells unika plastskruv/akustik gör att rörelserna i golvet endast blir vertikala.  Materialegenskaper och utformning gör svikten i golvet knappt märkbar.  Golvet känns stabilt och behagligare att vistas på än ett stumt betonggolv. 

Mellanvägg direkt på golvspånskivan 
Att montera mellanväggar direkt på golvspånskivan gör att det blir lätt att förlägga installationer i golvet, det går snabbare att montera, ger akustiska fördelar och man får en arbetsplattform att vistas på under resten av byggtiden .

  • Snabbt montage
  • Enkelt och stabilt
  • Flexibelt för olika golvtyper
  • Kräver ej jämna underlag
  • Använd befntligt underlag
  • Demonterbart
  • Kräver ej gjutna plintar 

Fakta

21–28 dB stegljuddämpning
Nivell ljuddämpande plastskruv/akustik med art nr 503, 506, 517, 521, och 536 är typgodkänd.
Nivellsystemet ger en stegljudförbättring på 21-28 db beroende på förutsättningarna i huset, vilket kan ge ljudklass B på de festa nya betongbjälklag och många äldre betongbjälklag och vindsbjälklag. 

Nyhet sep 2017
Nivell lanserar sex nya produkter bl.a. Regelgänghylsa  med skruv
Läs mer här >>