nivell-logo

Nivell tar hand om problemen innan de uppstår

Nivell System typgodkänd golvventilation är ett väl utprovat ventilationsystem för Nivellgolv. Systemet skapar ett kontrollerat luftöde och undertryck i golvet. Det består av en frånluftsfäkt med luftfördelande kanalsystem och golvdon för filtrering av tilluften.
Funktionen bygger på att varm, torr och dammfri inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet.  

Spara tid och pengar!

Med Nivell ventilation förkortar man tork- och byggtiden väsentligt vid nyproduktion och vattenskador. 

När behövs golvventilation?

Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner ska alltid ventileras!  

  • Platta på mark 

En platta på mark kan släppa igenom stora mängder fukt. Bygger man golv på en sådan konstruktion bör golvet alltid ventileras. Fukt är ett vanligt problem hos äldre hus men även nybyggda hus utförs med för dålig fuktsäkerhet och för mycket byggfukt kvar i konstruktionen. Med Nivells typgodkända ventilerade golv får man en garanterat fuktsäker konstruktion. 

  • Källarväggar 

Motfyllda källarväggar (murade eller betong) kan ventileras på samma sätt som golvet. Om delar av väggen är över marknivå måste man dock ta hänsyn till detta och säkerställa att temperaturen inte blir för låg inuti väggen. 

  • Mellanbjälklag 

Bjälklag med underliggande uppvärmt våningsplan, behöver vanligtvis inte ventileras. Undantag kan vara mellanbjälklag som utsatts för vattenskada, byggfukt (vid nybyggnation) eller där problem med lukter och emissioner från bjälklaget förekommer. 

Typgodkänt

Är ett typgodkänt och väl utprovat system som funnits sedan 1993 på marknaden och hjälpt tusentals fastighetsägare att få en bra inomhusmiljö. 

Fakta

  • Den patenterade och typgodkända lösningen med mekanisk undertrycksventilation skapar ett kontrollerbart flöde och undertryck i golvet. 
  • Torkar ut betongplattan efter vattenskador och byggfukt. Evakueringstiden förkortas och golvet kan monteras tidigare. 
  • Hindrar lukter, gaser och emissioner från att nå upp till bostadsmiljön. Det kan gälla lukter och ämnen från fukt- och mögelskador likväl som radon och kemiska föreningar från t ex. spackel och lim. 
  • Hindrar effektivt fuktvandring genom betongplattan från att skada det överliggande golvet.