TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Nivell System är ett genialt golvregelsystem, vare sig det handlar om renovering eller nybyggnation. Enkelt och effektivt reglar du upp golv korrekt både inom- och utomhus. Regelsystemet är en effektiv lösning på problem med lukt, fukt, sjuka hus (mögel), radon eller ljud.

Då vi har uppfunnit systemet har vi vidareutvecklat vårt patenterade och typgodkända regelsystem genom åren, och du kan lita på att utvecklingen fortsätter. Ingen har större erfarenhet av smarta, lättmonterade funktionsgolv än vi.