.

VENTILATION

Nivell System typgodkänd golvventilation är ett väl utprovat ventilationsystem för Nivellgolv. Systemet skapar ett kontrollerat luftflöde med undertryck i golvet. Det består av en frånluftsfläkt med luftfördelande kanalsystem och golvdon för filtrering av tilluften.
Funktionen bygger på att rumstempererad, torr och dammfri inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet.  

  • Den patenterade och typgodkända lösningen med mekanisk undertrycksventilation skapar ett kontrollerbart flöde med undertryck i golvet
  • Torkar ut betongplattan efter exempelvis vattenskada eller byggfukt. Evakueringstiden förkortas och golvet kan monteras tidigare
  • Hindrar lukter, gaser och emissioner från att nå bostadsmiljön. Det kan gälla lukter och ämnen från fukt- och mögelskador likväl som radon och kemiska föreningar från t ex. spackel och lim
  • Hindrar effektivt att fuktvandring genom betongplattan skadar det överliggande golvet

Golvkonstruktioner som är påverkade av eller som riskerar att utsättas för fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner ska alltid ventileras!

  • Platta på mark

En platta på mark kan släppa igenom stora mängder fukt. Bygger man golv på en sådan konstruktion bör golvet alltid ventileras. Fukt är ett vanligt problem hos äldre hus men även nybyggda hus utförs med för dålig fuktsäkerhet och med för mycket byggfukt kvar i konstruktionen. Med Nivells typgodkända ventilerade golv får man en fuktsäker konstruktion.

  • Källarväggar

Motfyllda källarväggar (murade eller betong) kan ventileras på samma sätt som golvet. Om delar av väggen är över marknivå måste man dock ta hänsyn till detta och säkerställa att temperaturen inte blir för låg inuti väggen.

  • Mellanbjälklag

Bjälklag med underliggande uppvärmt våningsplan behöver vanligtvis inte ventileras. Undantag kan vara där mellanbjälklag som utsatts för vattenskada, byggfukt (vid nybyggnation) eller problem med lukter och emissioner från bjälklaget. 

VENTILERAT GOLV GER FRISKT HUS

OM OSS

Nivell System AB
Förrådsgatan 35 B
542 35 Mariestad
Organisationsnummer: 556475-4876
Säte: Mariestad, Västra Götaland, Sverige
VAT: SE556475487601
Bankgiro: 5831-9328
Växel: 0501-715 90
info@nivellsystem.se