NIVELL INDUSTRIGOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR NYA ELLER GAMLA INDUSTRIGOLV

• Stabil konstruktion för höga belastningar
• Snabbmonterat undergolvsystem med få komponenter
• Ett funktionsgolv som skapar önskat utrymme för installation av el, ventilation, vatten och avlopp
• Kan kompletteras med typgodkänt ventilationssystem för att lösa problem med fukt, mögel, dålig lukt eller radon
• Ett golvregelsystem med bygghöjd överkant regel 80–165 mm

Vanliga användningsområden för Nivell System industrigolv

Nivells Industrigolv lämpar sig för lokaler som ställer höga krav på ett hållbart, slitstarkt golv som tål höga belastningar och ett hälsosamt inomhusklimat. Ex industrier, fabriker, verkstäder, lagerlokaler, maskinhallar eller lantbruksbyggnader m m.

Nivell Systems uppreglade industrigolv för nya och gamla industribyggnader som tål mycket tunga belastningar

Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong eller sättningar – så när du bygger nytt eller renoverar med vårt golvregelsystem får du snabbt ett golv i våg på exakt önskad höjd. Tack vare den röda Nivellskruven och våra anpassade industrireglar som tål mycket tunga belastningar, går monteringen snabbt och enkelt.

Nivell Industrigolv skapar plats för installationer – ett smart funktionsgolv

Det stora spannet i bygghöjd (överkant regel), 80–165 mm, gör Nivell industrigolv mycket flexibelt. Vårt funktionsgolv bildar en luftspalt i regelverket som dessutom är en idealisk lösning om du vill få plats att dölja en installation av ventilation, el, vatten och avlopp.

Dåligt inomhusklimat – fukt, mögel, dålig luft eller radon

Många byggnader lider av problem med fukt, mögel och dålig lukt, ofta orsakat av en felaktig grundkonstruktion, som till exempel betongplattor gjutna direkt på marken eller källare där t ex dräneringen inte fungerar. Problem med förhöjda fukthalter i bottenplattan kan även uppstå efter en vattenskada.

Komplettera med ventilation och få en hälsosam arbetsmiljö

För att få friska byggnader och skapa en god arbetsmiljö att vistas i är det viktigt att ventilera bort fukt eller radon från betonggolv eller från bottenplattan och inte bygga in problemen i den nya golvkonstruktionen. Att ventilera inomhusmiljön gör du enkelt med ett mekaniskt ventilerat golv från Nivell System. Tack vara vår unika AD-profil fördelas den tempererade luften jämnt över hela ytan av betongplattan och säkerställer att fukt och ev radon försvinner ut ur lokalen med ventilationen.

Så här fungerar ett mekaniskt ventilerat golv från Nivell

Ett mekaniskt ventilerat golv från Nivell System skapar ett undertryck i golvkonstruktionen. Ventilationssystemet tar hand om fukten som tränger upp genom betongplattan genom så kallad diffusion. Oönskad lukt och eventuell radon ventileras samtidigt ut ur lokalen. Funktionen bygger på att varm, torr och dammfri inomhusluft tas ner via golvdonet (istället för via ventilerade golvlister) och vidare under golvet. Luften passerar genom luftspalten (utrymmet mellan betongplattan och regelkonstruktionen) till ventilationsrör som är kopplade till fläkten, som i sin tur skickar ut den dåliga luften ur byggnaden.

Viktigt att tänka på är att inomhustemperaturen ska vara minst 17 ° C och ha normal fuktbelastning. Vi uppfann systemet som är typgodkänt och har bevisat sin funktion i mer än 30 år. Nivells ventilerade golv kan fås med bygghöjder från bara 15 millimeter och kan även användas vid problem med markradon. Den optimala ventilerade lösningen får du från lägst 44 mm och uppåt. Med bygghöjden menar vi avståndet från betongplattan till överkant Nivell-regeln.

Så här fungerar Nivells uppreglade industrigolv

Nivell undergolvsystem består i huvudsak av två komponenter – den röda Nivellskruven samt förborrade och gängade Nivellreglar. Golvreglarna hålls uppe med Nivells justerbara skruvar som oavsett ojämnheter och nivåskillnader i underlaget ger önskad höjd. Ovanpå reglarna monteras med fördel ett spontat massivgolv / tiljor av önskad dimension t ex 48 x 95 mm. Det ger ett stabilt, slitstarkt golv som klarar de påfrestningar som ett industrigolv utsätts för.
Se en montage-princip i 3D hur enkelt du monterar vårt system och hur vårt mekaniskt ventilerade golv fungerar »

Projektering och support typgodkänd ventilation

Vi hjälper till med projektering och dimensionering av vårt kompletta golvregelsystem och eventuell ventilationslösning.
Vårt ventilationssystem är en komplett lösning med såväl fläkt, golvdon, ventilationskanaler och tillbehör.
Vi erbjuder även injustering och funktionskontroll samt utfärdar en systemgaranti efter korrekt montering och funktion.
Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »