KONSTRUKTIONENS KÄRNA

NIVELLSKRUVEN

  1. Samtliga Nivellskruvar har förberedda hål för infästning mot underlaget.

  2. Standardskruven finns i ett stort antal höjder.

  3. Akustikskruv med en ljuddämpande funktion.

  4. Stödplatta när borrning i underlag ej är önskvärd.

Vi uppfann den geniala Nivellskruven redan 1993 och har sedan dess kompletterat och vidareutvecklat den genom åren. Idag löser skruven uppgifter såväl inom- som utomhus, den möjliggör installationer i höjder mellan 15–402 mm och är ofta en avgörande komponent för att lyckas med ljuddämpande akustikgolv.

Nivellskruven tillverkas i Sverige och är av UV-tålig plast för långvarig och säker användning och finns även med förstärkt kärna när kännedom finns om en extra hög belastning på golvet.

För ett praktiskt och flexibelt användande finns 4 olika sätt att förankra den: via betongskruv, via betongplugg, med träskruv eller med stödplatta när borrning önskas undvikas. Nivellskruven är originalet på marknaden och har idag monterats på över 7 miljoner kvadratmeter.