NIVELL SYSTEM – ORIGINALET!

Ett genialt system för att enkelt och smidigt regla upp golv både inom- och utomhus. Regelsystemet används såväl i nyproduktion som vid renovering eller som en effektiv lösning på problem med lukt, fukt, sjuka hus (mögel), radon eller ljud.

ALLTID TEKNISK SUPPORT

OFFERTUNDERLAG

MATERIALBERÄKNING

NIVELLSKRUVEN – KONSTRUKTIONENS KÄRNA

ETT GENIALT GOLVREGELSYSTEM

– GOD AKUSTIK VID NYBYGGNATION

RAPPORTER FRÅN VERKLIGHETEN