NIVELL AKUSTIKGOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR RÄTT LJUDNIVÅ

• Stabila och behagliga golv för nybyggnation eller vid renovering
• Enkelt system för effektiv ljudisolering i och mellan våningsplan
• Frihöjd för installationer upp till 399 mm
• Upp till 28 dB stegljudssänkning

Kraven på ljudisolering i  t ex  flerfamiljshus, kontor, förskolor, skolor, gym – och för den delen även i villor – är idag högre än någonsin, och det är lätt att göra fel. Med Nivells noga utprovade Akustikgolv får du en lösning som fungerar och uppfyller normerna med bred marginal både för steg- och luftljud. För att uppnå detta har vi tagit fram en ljudreducerande Nivellskruv.