NIVELL AKUSTIKGOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR RÄTT LJUDNIVÅ

• Stabila och behagliga golv för nybyggnation eller vid renovering
• Enkelt undergolvsystem för effektiv ljudisolering i och mellan våningsplan
• Ett funktionsgolv med frihöjd för installationer upp till 399 mm
• Upp till 28 dB stegljudssänkning

Ljudreducerande golv med ljudisolerat golv

Nivell Akustikgolv – reducerar steg- och luftljud vid nybyggnation eller renovering

Kraven på ljudisolering i t ex flerfamiljshus, kontor, förskolor, skolor – och för den delen även i villor – är idag högre än någonsin. Med Nivell akustikgolv reduceras stegsljudsnivån som sprids via tak, väggar och golv som t ex när någon går på ett annat våningsplan i byggnaden. Även luftburet ljud som tv, radio eller samtal dämpas med hjälp av vår golvkonstruktion. Vår lösning är en ljudreducerande Nivellskruv.

Nivells akustikskruv – kärnan i vårt funktionsgolv

Med Nivells noga utprovade akustikgolv får du ett funktionsgolv som fungerar och uppfyller normerna med bred marginal, både för steg- och luftljud. Kärnan i systemet är vår ljudreducerande Nivellskruv som är utvecklad i samverkan med expertis på plast, trä och akustik. Skruven är försedd med ett dämpelement i sin fot. Dämpelementet fungerar som en progressiv fjäder samtidigt som den dämpar svängningsrörelser. Nivell akustikgolv kan uppnå ända upp till 28 dB stegljudsdämpning och fungerar på såväl trä- som betongbjälklag.

Så här fungerar Nivells akustikgolv

Regelsystemet består i huvudsak av två komponenter – Nivell akustikskruv och förborrade Nivellreglar. Golvreglarna hålls uppe med Nivells justerbara akustikskruvar som oavsett ojämnheter och nivåskillnader i underlaget ger önskad höjd. Det stora spannet i bygghöjd, 66 – 318 mm, gör Nivell akustikgolv mycket flexibelt. Den luftspalt som bildas är idealisk för extra ljuddämpande isolering och / eller för att dölja en installation. Tack vare Nivellskruven och våra specialreglar går monteringen snabbt och enkelt. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter valfritt ytskikt, t ex parkett, plastmatta eller klinker.

Mer om ljud och ljudklasser

Nivell Akustikgolv uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och krav för ljudmiljön inomhus, klass A, B, C eller D beroende på systemets konfiguration. I standarder anges ljudmiljön i olika klasser A, B, C/BBR och D där A är den högsta och D den lägsta. Boverkets grundkrav utgör minimikrav vid nyproduktion av bostäder. Ljudklass D kan användas som referens vid ombyggnad eller bedömning av befintliga äldre hus som av diverse skäl har svårt att uppfylla krav enligt gällande BBR-utgåva.

Belastning

I standardutförande så monteras reglarna på ett cc-avstånd på 600 mm, i detta fall klarar vårt regelsystem en belastning på 2kN/m². På ytor där det exempelvis skall läggas klinkers så installeras reglarna på cc 300 mm och klarar då 3kN/m². Men det går enkelt att förstärka och anpassa det uppreglade golvet lokalt med extra skruv och tätare mellan reglar för att klara höga punktlaster som t.ex. en kamin, köksö, vapenskåp, bokhylla m.m.

I konstruktion med en 22mm tjock golvspånskiva så är det spånskivan som är den svagaste länken. Kontakta oss för att dimensionera rätt om det råder oklarheter.

Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »

Nivell mängdberäkning

Med vår mängdberäkning hjälper vi dig att enkelt räkna ut korrekt materialåtgång till ditt byggprojekt. Du guidas genom alla olika val utifrån vilken bygghöjd och storlek på yta du valt, rätt längd på skruv och korrekt dimension på regel skall kombineras. Du får även välja infästningsmetod beroende på vilken underlag du har samt välja om golvet eventuellt skall ventileras. Beräkningsverktyget presenterar rätt antal artiklar och förpackningar. När du gjort dina val kan du ladda ner dokumentet eller direkt begära en offert.

Till Mängdberäkningsverktyget »

Komplett sortiment med Nivells undergolvsystem

Vi uppfann det geniala golvregelsystemet redan 1993, till en start var det bara för att underlätta för snickaren att slippa kila och klossa för att få golvreglarna i nivå. Genom att istället jobba med Nivell System så tjänade snickaren oerhört mycket tid. Detta har vi genom åren utvecklat till en rad av smarta, lättmonterade funktionsgolv. Med vår långa och stora erfarenhet så har vi utvecklat ett komplett sortiment för att nå ett lyckat resultat. Plocka ihop din golvlösning av t.ex. reglar, skruvar, infästning, isolering, monteringsverktyg, ventilation m.m. eller skicka din fråga till oss så hjälper vi dig vidare.

RAPPORTER FRÅN VERKLIGHETEN