Tranan 3 i Mariestad: Kontor blir lägenheter

  • Uppreglat akustikgolv på betongbjälklag

Sensommaren 2021 monterade vi runt 400 m² Nivell System ljudreducerande golv på projektet Tranan 3 i Mariestad. Här ombildades kontorslokaler i ett vindsplan till lägenheter. Från betongbjälklaget har golvet byggts upp med vår ljudskruv för att reducera ljudets vandring nedåt i byggnaden.

När reglarna nivelleras upp från betongbjälklaget bildas en luftspalt, som med fördel kan användas för olika installationer. Byggare och montörer uppskattar också våra träreglar, eftersom det är ett material som lätt kan anpassa om verkligheten skiljer sig från ritningarna. Träet ger också en torr installation direkt, till skillnad från betonggjutning.

Dela denna information via: