Almunge: Ventilerat golv i villa med platta på mark

  • Almunge: Ventilerat golv i villa med platta på mark

I Almunge utanför Uppsala har man lagt in ett ventilerat golv från Nivell System för att lösa problem med markfukt som trängt upp via den oisolerade betongplattan upp i golvkonstruktionen. Huset är från 70-talet med oisolerad betongplatta på mark, vilket medför en stor risk för denna typ av problem. Med ett mekaniskt ventilerat golv löser man dessa bekymmer och ventilerar ut fukt och dålig lukt. I den aktuella villan hade man en bygghöjd på ca 12 cm – då passade det bra med 45 mm träregel och 150 mm Nivellskruv. Men både högre och lägre lösningar fungerar fint med det ventilerade golvet.

Hus byggda före 80-talet har en betongplatta eller källare som är helt oisolerad. Med tiden, som en konsekvens av skyfall med översvämningar, blir detta extra tydligt. Vatten eller fukt går upp i betongplattan och får fäste i gamla träreglar, cellplast eller mineralull med direktkontakt mot betongplattan.

Vår lösning är att riva ut allt gammalt organiskt och skadat material, såsom isolering, spånskiva och övergolv. Ibland är även syllen angripen som i detta fall, och då behöver även den bytas ut.

Vid montering av Nivellgolvet ser man till att en luftspalt bildas mellan betongplattan och träregeln med hjälp av Nivellskruven som är tillverkad av plast. Spalten ska sedan ventileras mekaniskt för att säkerställa att man inte får liknande problem i framtiden.

Den mekaniska ventilationen som består av en sugande fläkt, rörkanaler och tätningar är själva nyckeln i den kompletta lösningen. Genom att montera det ventilerade Nivellsystemet säkerställs ett bra klimat under golvet, med koll på luftflöden och fuktighet. När fläkten är driftsatt går det att boka en injustering från oss på Nivell, därefter överlämnar vi ett garantibevis för hela systemet.

En värdefull bonus som många inte känner till är att ett ventilerat Nivellgolv även löser eventuella problem med markradon!

Dela denna information via: