ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR FRISKA, FUNKTIONELLA GOLV

NIVELL SYSTEM – ORIGINALET!

Det var 1993 som Mats Roxlin och hans far Lennart kom på hur man enkelt och effektivt reglar upp golv, vare sig det handlar om renovering eller nybyggnation. I ett enda slag löstes så gott som alla problem med dålig lukt, fukt och mögel.

Vår standardregel på 3,6 m har 8 st förborrade och gängade hål som garanterar ett stabilt golv, det är vi ensamma om på marknaden. Det patenterade och typgodkända regelsystemet med den geniala Nivellskruven har vi sedan vidareutvecklat och finputsat genom åren, samtidigt som nya, innovativa produkter har tillkommit – som till exempel ljuddämpande akustikgolv, installationsgolv och smidiga lösningar för utegolv. Ingen har större erfarenhet av smarta, lättmonterade funktionsgolv än vi, och du kan lita på att utvecklingen fortsätter.

Nivellgolven tillverkar vi fortfarande i vår fabrik i Mariestad, av noga utvalt svenskt virke. Hittills har över 7 miljoner kvadratmeter fått nya, nöjda ägare som blivit kvitt sina problem – och fler blir det. Många har försökt kopiera vår kvalitet och vår tekniska support, men ingen lösning slår originalet!

TRÄ – ETT NATURLIGT VAL!

Alla våra inomhusreglar är tillverkade av svenskt PEFC-certifierat trä. Gran för montering inomhus och tryckimpregnerad fur för utomhusmontage. Reglarna är hyvlade och finsågade med runda hörn, kvalitetsstämplade och identifierbara. Alla Nivellreglar har en standardlängd av 3,6 m och är förborrade och gängade, samt levereras inplastade i buntar från vår fabrik.

Nivellreglar är framtagna i kvalitet lägst C-24 enligt Svensk Standard SS 230120. Om trävarorna ska gå på export gäller INSTA142. För rakhetskraven gäller T1-C18 enligt samma standard. Virket är nedtorkat till medelfuktkvot 12% enligt SS EN 14298.

Trä är förnyelsebart och bra för miljön.