VÅRA FUNKTIONSGOLV – UPPREGLADE GOLV

Nivell System är ett genialt golvregelsystem, vare sig det handlar om renovering eller nybyggnation. Vår standardregel på 3,6 m har 8 st förborrade och gängade hål som garanterar ett stabilt golv, det är vi ensamma om på marknaden. Enkelt och effektivt reglar du upp golv korrekt både inom- och utomhus. Regelsystemet är en effektiv lösning på problem med lukt, fukt, sjuka hus (mögel), radon eller ljud.

Då vi har uppfunnit systemet har vi vidareutvecklat vårt patenterade och typgodkända regelsystem genom åren, och du kan lita på att utvecklingen fortsätter. Ingen har större erfarenhet av smarta, lättmonterade funktionsgolv än vi.

Så här fungerar Nivells uppreglade golv

Regelsystemet består i huvudsak av två komponenter – Nivellskruven och förborrade Nivellreglar. Golvreglarna hålls uppe med Nivells justerbara skruvar som oavsett ojämnheter och nivåskillnader i underlaget ger önskad höjd. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter valfritt ytskikt, t ex parkett, plastmatta eller klinker.
Se i 3D hur enkelt du monterar vårt system och hur vårt installationsgolv fungerar » 
(Anvisningen visar även installation av ventilation).
Installationsgolv