NIVELL VENTILERADE GOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR HÄLSOSAMMA GOLV

• Snabb och varaktig återställning vid vattenskada eller markradon
• Ett effektivt undergolvsystem som löser problem med fukt, mögel och dålig lukt
• Typgodkänt ventilationssystem
• Snabbmonterat funktionsgolv med få komponenter
• Ett golvregelssystem med bygghöjd 15–402 mm

Ventilerat golv och golvlister

Dålig inomhusmiljö – fukt, mögel, dålig luft eller radon

Många äldre byggnader och fastigheter lider av problem med fukt, mögel och dålig lukt, ofta orsakat av en felaktig grundkonstruktion. Som till exempel oisolerade betongplattor gjutna direkt på marken eller i källare, och sutteränghus med motfyllda väggar där t.ex. dräneringen inte fungerar som den ska. Markfukt kan gå upp i golvkonstruktionen genom den oisolerade betongplattan och få fäste i ingjutna träreglar, klossar och syllar. Problem med förhöjda fukthalter i bottenplattan kan även uppstå efter en vattenskada. Att mekaniskt ventilera källare eller oisolerad platta på mark är en säker lösning för att åtgärda fukt i källargolv eller andra uppreglade konstruktioner.

Ventilera källare eller platta på mark med Nivells funktionsgolv

För att åtgärda fukt i källargolv eller oisolerad platta på mark, och på så sätt få ett friskt hus, är det viktigt att ventilera bort fukt från betonggolv i källaren eller från bottenplattan och inte bygga in fukten i den nya golvkonstruktionen. Här är ett ventilerat funktionsgolv från Nivell System en bra lösning. Att ventilera källare eller oisolerad platta på mark går enkelt med ett mekaniskt ventilerat golv. Tack vare vår unika AD-profil fördelas den tempererade luften som förs ner från rummen i huset och ner under golvet jämnt över hela ytan av betongplattan och säkerställer att fukt, dålig lukt och eventuell radon försvinner ut ur huset med ventilationen.
Att ventilera källare och oisolerad platta på mark har Nivell System gjort sedan mitten av 90-talet med stor framgång. Denna typgodkända lösning har visat sig vara helt rätt då man skall åtgärda fukt i källargolv eller betongplatta på mark.

Åtgärda fukt i källargolv med mekaniskt ventilerade golv

Ett mekaniskt ventilerat golv från Nivell System skapar ett undertryck i golvkonstruktionen. Ventilationssystemet som drivs av en sugande fläkt tar hand om fukten som tränger upp genom betongplattan genom så kallad diffusion. Oönskad lukt och eventuell radon ventileras samtidigt ut ur huset. Funktionen bygger på att varm, torr och dammfri inomhusluft tas ner via golvdonet (istället för via ventilerade golvlister*) och vidare under golvet. Luften passerar genom luftspalten (utrymmet mellan betongplattan och regelkonstruktionen) till ventilationsrör som är kopplade till fläkten, som i sin tur skickar ut den dåliga luften ur huset. Det går att välja att ha fläkten inomhus eller en fläkt utomhus som monteras på fasaden på utsidan. Vi hjälper till i projekteringsarbetet så fläkten placeras optimalt i just din fastighet.

Viktigt att tänka på är att inomhustemperaturen ska vara minst 17 ° C och ha normal fuktbelastning. Avgörande för systemets fulla funktion är att fläkten har en kontinuerlig drift och inte stängs av under vissa perioder under året. Vi uppfann systemet som är typgodkänt och har bevisat sin funktion i mer än 30 år. Nivells ventilerade golv kan fås med bygghöjder från bara 15 millimeter och kan även användas vid problem med markradon. Den optimala ventilerade lösningen får du från lägst 44 mm och uppåt. Med bygghöjden menar vi avståndet från betongplattan till överkant Nivell-regeln.

* Ventilerade golvlister
Ventilerad golvlist kan användas om man vill ha ett passivt skydd mellan den fuktsamlande källaren/bottenplattan och golvet.
Vi på Nivell System rekommenderar dock alltid ett mekaniskt ventilerat golvsystem vid en felaktig grundkonstruktion eller vid uppenbar problematik med markfukt eller radon i källare eller platta på mark.
Nackdelen med den passiva ventilationen är att luften kan vandra fritt upp och ner och styrs eller fördelas inte jämt under golvet, och ventilerar därför inte bort dålig luft, fukt eller radon. Därför är ett mekaniskt ventilerat golv med vår unika AD-profil en bra lösning.

Vid vattenskada – återställ golvet med Nivells ventilerade golvregelsystem

Som återställning efter vattenskada så rekommenderar många försäkringsbolag ett uppreglat golv som lösning. Fuktsakkunniga och experter i branschen förespråkar ofta att man som husägare då skall komplettera med en mekanisk ventilation. Den mekaniska ventilationen fortsätter att torka bottenplattan även efter att det nya golvet är på plats samt är ett skydd för ev markfukt samt lukt i framtiden.
Om man råkar ut för en vattenskada i ett hus med en äldre golvkonstruktion, t.ex. en oisolerad platta på mark eller källare, så rekommenderar vi ofta att koppla in ett mekaniskt ventilerat golv som åtgärd. Detta innebär samtidigt att man bygger bort den tidigare riskkonstruktionen och ger ett stort värde för fastigheten.

Så här fungerar Nivells uppreglade golv

Regelsystemet består i huvudsak av två komponenter – Nivellskruven och förborrade Nivellreglar. Reglarna tillverkas i standardlängd 3600mm och finns i flera olika dimensioner. Skruvarna finns i flera olika längder, vi hjälper dig att kombinera skruv och regel till rätt höjd i just ditt projekt. Golvreglarna hålls uppe med Nivells justerbara skruvar som oavsett ojämnheter och nivåskillnader i underlaget ger önskad höjd. Ovanpå reglarna monteras i de flesta fall en golvspånskiva och därefter valfritt ytskikt, t ex parkett, plastmatta eller klinker. Om man önskar så kan även ett massivt trägolv installeras direkt på nivellreglarna.

Kompletta paket med typgodkänd ventilation

Åtgärda fukt i källargolv eller i grundkonstruktion s.k. platta på mark med vår typgodkända golvventilation som är väl utprovad och har bevisat sin funktion i 30 år. Golvventilationen projekteras utefter de aktuella ytorna. Vi säljer ventilationsprodukterna i kompletta paket som är anpassade efter storleken på de ytor som skall ventileras. Paketen innehåller inomhus eller utomhusfläkt, golvdon, ventilationskanaler och tillbehör såsom AD profil, rörböjar och tätningar. Ett säkert sätt att ventilera källare eller oisolerad platta på mark.

Projektering och systemgaranti

Vi hjälper till med projektering av golvventilationen och erbjuder injustering och funktionskontroll efter att installation av regelsystem och ventilationssystem är gjord. Egenkontrollplaner skall vara korrekt ifyllda och en godkänd injustering där vi mäter luftflöde, temperatur samt relativ fuktighet i golvet. Efter detta så lämnar vi ett protokoll och utfärdar en systemgaranti efter korrekt montering och funktion. Detta är en säkerhet för dig som bor i huset och skall ses som en värdehandling vid exempelvis en försäljning.

Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »

Belastning

I standardutförande så monteras reglarna på ett cc-avstånd på 600 mm, i detta fall klarar vårt regelsystem en belastning på 2kN/m². På ytor där det exempelvis skall läggas klinkers så installeras reglarna på cc 300 mm och klarar då 3kN/m². Men det går enkelt att förstärka och anpassa det uppreglade golvet lokalt med extra skruv och tätare mellan reglar för att klara höga punktlaster som t.ex. en kamin, köksö, vapenskåp, bokhylla m.m.

I konstruktion med en 22 mm tjock golvspånskiva så är det spånskivan som är den svagaste länken. Kontakta oss för att dimensionera rätt om det råder oklarheter.

Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »

Nivell mängdberäkning

Med vår mängdberäkning hjälper vi dig att enkelt räkna ut korrekt materialåtgång till ditt byggprojekt. Du guidas genom alla olika val utifrån vilken bygghöjd och storlek på yta du valt, rätt längd på skruv och korrekt dimension på regel skall kombineras. Du får även välja infästningsmetod beroende på vilket underlag du har samt välja om golvet eventuellt skall ventileras. Beräkningsverktyget presenterar rätt antal artiklar och förpackningar. När du gjort dina val kan du ladda ner dokumentet eller direkt begära en offert.

Till Mängdberäkningsverktyget »

Komplett sortiment med Nivells undergolvsystem

Vi uppfann det geniala golvregelsystemet redan 1993, till en start var det bara för att underlätta för snickaren att slippa kila och klossa för att få golvreglarna i nivå. Genom att istället jobba med Nivell System så tjänade snickaren oerhört mycket tid. Detta har vi genom åren utvecklat till en rad av smarta, lättmonterade funktionsgolv. Med vår långa och stora erfarenhet så har vi utvecklat ett komplett sortiment för att nå ett lyckat resultat. Plocka ihop din golvlösning av t.ex. reglar, skruvar, infästning, isolering, monteringsverktyg, ventilation m.m. eller skicka din fråga till oss så hjälper vi dig vidare.

RAPPORTER FRÅN VERKLIGHETEN