NIVELL VENTILERADE GOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR HÄLSOSAMMA GOLV

• Snabb och varaktig återställning vid vattenskada eller markradon
• Löser problem med fukt, mögel och dålig lukt
• Typgodkänt ventilationssystem
• Snabbmonterat med få komponenter
• Bygghöjd 15–402 mm

Många byggnader lider av problem med fukt, mögel och dålig lukt, ofta orsakat av en felaktig grundkonstruktion, som till exempel betongplattor gjutna direkt på marken eller källare. Problem kan även uppstå efter en vattenskada. Men räddningen finns inom räckhåll – ett mekaniskt ventilerat Nivellgolv skapar ett undertryck som gör huset friskt igen på ett enkelt sätt. Systemet är typgodkänt och har bevisat sin funktion i snart 30 år. Nivell Ventilerade golv kan fås med bygghöjder från bara 15 millimeter och kan även användas vid problem med markradon.