NIVELL VENTILERADE GOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR HÄLSOSAMMA GOLV

• Snabb och varaktig återställning vid vattenskada eller markradon
• Ett effektivt undergolvsystem som löser problem med fukt, mögel och dålig lukt
• Typgodkänt ventilationssystem
• Snabbmonterat funktionsgolv med få komponenter
• Ett golvregelssystem med bygghöjd 15–402 mm

Ventilerat golv och golvlister

Dålig inomhusmiljö – fukt, mögel, dålig luft eller radon

Många byggnader lider av problem med fukt, mögel och dålig lukt, ofta orsakat av en felaktig grundkonstruktion, som till exempel betongplattor gjutna direkt på marken eller källare där t ex dräneringen inte fungerar. Problem med förhöjda fukthalter i bottenplattan kan även uppstå efter en vattenskada.

Ventilera källare eller platta på mark med Nivells funktionsgolv

För att få friska hus är det viktigt att ventilera bort fukt från betonggolv i källaren eller från bottenplattan och inte bygga in fukten i den nya golvkonstruktionen. Här är ett funktionsgolv från Nivell System en bra lösning. Att ventilera källare går enkelt med ett mekaniskt ventilerat golv. Tack vara vår unika AD-profil fördelas den tempererade luften jämnt över hela ytan av betongplattan och säkerställer att fukt och ev radon försvinner ut ur huset med ventilationen.

Åtgärda fukt i källargolv med mekaniskt ventilerade golv

Ett mekaniskt ventilerat golv från Nivell System skapar ett undertryck i golvkonstruktionen. Ventilationssystemet tar hand om fukten som tränger upp genom betongplattan genom så kallad diffusion. Oönskad lukt och eventuell radon ventileras samtidigt ut ur huset. Funktionen bygger på att varm, torr och dammfri inomhusluft tas ner via golvdonet (istället för via ventilerade golvlister*) och vidare under golvet. Luften passerar genom luftspalten (utrymmet mellan betongplattan och regelkonstruktionen) till ventilationsrör som är kopplade till fläkten, som i sin tur skickar ut den dåliga luften ur huset.

Viktigt att tänka på är att inomhustemperaturen ska vara minst 17 ° C och ha normal fuktbelastning. Vi uppfann systemet som är typgodkänt och har bevisat sin funktion i mer än 30 år. Nivells ventilerade golv kan fås med bygghöjder från bara 15 millimeter och kan även användas vid problem med markradon. Den optimala ventilerade lösningen får du från lägst 44 mm och uppåt. Med bygghöjden menar vi avståndet från betongplattan till överkant Nivell-regeln.

* Ventilerade golvlister
Ventilerad golvlist kan användas om man vill ha ett passivt skydd mellan den fuktsamlande källaren/bottenplattan och golvet.
Vi på Nivell System rekommenderar dock alltid ett mekaniskt ventilerat golvsystem vid en felaktig grundkonstruktion eller vid uppenbar problematik med markfukt eller radon i källare eller platta på mark.
Nackdelen med den passiva ventilationen är att luften kan vandra fritt upp och ner och styrs eller fördelas inte jämt under golvet, och ventilerar därför inte bort dålig luft, fukt eller radon. Därför är ett mekaniskt ventilerat golv med vår unika AD-profil en bra lösning.

Vid vattenskada – återställ golvet med Nivells ventilerade golvregelsystem

Som återställning efter vattenskada så rekommenderar många försäkringsbolag ett uppreglat golv som lösning. Fuktsakkunniga och experter i branschen förespråkar ofta att man som husägare då skall komplettera med en mekanisk ventilation. Den mekaniska ventilationen fortsätter att torka bottenplattan även efter att det nya golvet är på plats samt är ett skydd för ev markfukt samt lukt.

Så här fungerar Nivells uppreglade golv

Regelsystemet består i huvudsak av två komponenter – Nivellskruven och förborrade Nivellreglar. Golvreglarna hålls uppe med Nivells justerbara skruvar som oavsett ojämnheter och nivåskillnader i underlaget ger önskad höjd. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter valfritt ytskikt, t ex parkett, plastmatta eller klinker.

Kompletta paket med typgodkänd ventilation

Åtgärda fukt i källargolv med vår typgodkända golvventilation som är väl utprovad. Den består av ett komplett paket med fläkt, golvdon, ventilationskanaler och tillbehör.

Projektering och systemgaranti

Vi hjälper till med projektering och erbjuder injustering och funktionskontroll samt utfärdar en systemgaranti efter korrekt montering och funktion.

Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »

Belastning

Som standard klarar vårt system en belastning på 2 kN/m², men det går enkelt att förstärka det uppreglade golvet lokalt med extra skruv och reglar för att klara höga punktlaster som t ex en kamin, köksö, vapenskåp, bokylla m m.

Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »

Nivell mängdberäkning

Med vår mängdberäkning hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt. Du guidas genom alla olika val så som bygghöjd, ev ventilation, reglar, skruv och infästning. När du gjort dina val kan du ladda ner dokumentet eller direkt begära en offert.

Till Mängdberäkningsverktyget »

Komplett sortiment med Nivells undergolvsystem

Vi uppfann golvregelsystemet redan 1993, därför har vi lång erfarenhet av smarta, lättmonterade funktionsgolv. Vi har idag ett 
komplett sortiment för ett lyckat resultat, t ex infästning, isolering, monteringsverktyg, ventilation m m.

RAPPORTER FRÅN VERKLIGHETEN