Luktfritt i Öckerö kyrka med ventilerat Nivellgolv

Albin Andersson och hans kollegor på Work Force Byggnads AB i Göteborg har många års vana av att installera Nivellgolv. Upp till fyra man jobbar i stort sett inte med något annat än just Nivell System i alla upptänkliga former. De har med andra ord sett det mesta, men när Svenska kyrkan ville ha hjälp att lösa luktproblem på Öckerö blev det ändå ett uppdrag utöver det vanliga.

Dålig lukt satte sig i kläderna

– När det nuvarande golvet lades hade man organiskt material direkt ovanpå betongunderlaget. Idag vet vi ju bättre, men då på sjuttiotalet var det ganska vanligt. På senare år har det kommit in fukt som skapat allt värre problem med dålig lukt som har satt sig i textilier i kyrkorummet – och i besökarnas kläder, berättar Albin på Work Force.

Kulturmiljön krävde speciallösningar

Granitkyrkan, som uppfördes 1906, bedöms ha stora kulturvärden, så antikvariens order var tydlig: det ska se likadant ut efteråt, ändra inte på någonting som inte absolut måste ändras!

– Trägolvet är uppdelat i fyra sektioner med klinkerpartier mellan, så vi har fått bila upp ventilationskanaler som binder samman de olika golvpartierna. Vi har rivit ut allt det gamla och byggt upp nya underlag med Nivellreglar. Ovanpå det har vi lagt ett trägolv som ser ut som det gamla – fast nytt och fräscht. Vi har också fått ta till lite speciella liggande ventilationsaggregat för att kunna installera dem osynligt, så det har varit en intressant utmaning. Just nu håller vi på med att bära tillbaka de tunga kyrkbänkarna, berättar Albin när vi får tag på honom i början av december.

Total framgång

Och resultatet av mödan? Jovars, fullständig succé! Testkörningarna avslöjar att allt fungerar precis som det var tänkt och att kyrkobesökarna kan se fram emot luktfria gudstjänster framöver.

– Det var just den här sortens problem som var upphovet till Nivellsystemet för trettio år sedan, så det är roligt att se att den teknik vi utvecklade då fortfarande ger så här lysande resultat, kommenterar Gustaf Ehn, marknadschef på Nivell System till sist.

Här kan du läsa mer om Nivell Ventilerade golv »

Dela denna information via: