NIVELL NIVÅ- OCH INSTALLATIONSGOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR NYA ELLER GAMLA GOLV

• Snabbmonterat med få komponenter
• Stabil konstruktion med möjlighet till förstärkning vid särskilda behov
• Skapa önskat utrymme för installation av el, ventilation, vatten och avlopp
• Bygghöjd 15–402 mm
• Passar med de ledande golvvärmesystemen

Oavsett om du bygger nytt eller renoverar får du snabbt ett golv i våg på exakt rätt höjd. En idealisk lösning om du vill få plats att installera teknik av olika slag i en öppen golvkonstruktion. Tack vare Nivellskruven och våra specialreglar går monteringen snabbt och enkelt. Det stora spannet i bygghöjd gör att Nivell Nivå- och installationsgolv kan användas överallt.