NIVELL NIVÅ- OCH INSTALLATIONSGOLV

ETT GENIALT ENKELT SYSTEM FÖR NYA ELLER GAMLA GOLV

• Snabbmonterat funktionsgolv med få komponenter
• Stabil konstruktion med möjlighet till förstärkning vid särskilda behov
• Skapa önskat utrymme för installation av el, ventilation, vatten och avlopp
• Bygghöjd 15–402 mm
• Ett undergolvsystem som passar med de ledande golvvärmesystemen

Installationsgolv

Nivell Systems uppreglade golv för nya och gamla byggnader

Många underlag är ojämna på grund av grovgjuten betong eller sättningar – så när du bygger nytt eller renoverar med vårt golvregelsystem får du snabbt ett golv i våg på exakt önskad höjd. Det stora spannet i bygghöjd, 15 – 402 mm, gör Nivell Nivå- och installationsgolv mycket flexibelt. Den luftspalt som bildas är dessutom en idealisk lösning om du vill få plats att dölja en installation av ventilation, el, vatten och avlopp. Tack vare Nivellskruven och våra specialregler går monteringen snabbt och enkelt.

Vanliga användningsområden för Nivell Systems nivå- och installationsgolv

Alla utrymmen som med ojämnt underlag eller som har behov att försörjas med installationer från golvet. Ex. kontor, butiker, utbildningslokaler, kontrollrum, serverrum, datahallar, ställverk industrilokaler, våtrum såsom badrum och tvättstuga m m.

Så här fungerar Nivells uppreglade golv

Regelsystemet består i huvudsak av två komponenter – Nivellskruven och förborrade Nivellreglar. Golvreglarna hålls uppe med Nivells justerbara skruvar som oavsett ojämnheter och nivåskillnader i underlaget ger önskad höjd. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter valfritt ytskikt, t ex parkett, plastmatta eller klinker.
Se i 3D hur enkelt du monterar vårt system och hur vårt installationsgolv fungerar » 
(Anvisningen visar även installation av ventilation).

Belastning

Som standard klarar vårt system en belastning på 2 kN/m², men det går enkelt att förstärka det uppreglade golvet lokalt med extra skruv och reglar för att klara höga punktlaster som t ex en kamin, köksö, vapenskåp, bokylla m m.

Kontakta gärna oss på Nivell System för rådgivning och projektering »

Mängdberäkning av Nivells undergolvsystem

Med vår mängdberäkning hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt undergolvsystem. Du guidas genom alla olika val så som bygghöjd, ev ventilation, reglar, skruv och infästning. När du gjort dina val kan du ladda ner dokumentet eller direkt begära en offert.

Till Mängdberäkningsverktyget »

Använd vår regelgänghylsa i valfri regel

Regelgänghylsan är en produkt som gör det möjligt att själv bestämma om man behöver en extra skruv i regeln eller ett stöd mot en vägg. Den kan även användas som sista hålet på en regel om man behöver kapa den. Föredrar du t ex egna reglar använder du med fördel vår regelgänghylsa. Förborra med 26 mm borr och montera regelgänghylsan i hålet med gummiklubba.

Komplett sortiment med Nivells undergolvsystem

Vi uppfann golvregelsystemet redan 1993, därför har vi lång erfarenhet av smarta, lättmonterade funktionsgolv. Vi har idag ett 
komplett sortiment för ett lyckat resultat, t ex infästning, isolering, monteringsverktyg, ventilation m m.

RAPPORTER FRÅN VERKLIGHETEN