Sjuk förskola blev frisk

Under 2021 upptäcktes obehagliga dofter i Förskolan Slottet i Växjö, där både personal och barn drabbades av luftvägsbesvär. Det kommunägda fastighetsbolaget Vöfab lät genomföra undersökningar som konstaterade att fukt trängt upp från betongplattan till de tryckimpregnerade syllarna i väggarna. Undersökningen ledde så småningom till att Skanskas Växjöavdelning fick i uppdrag att renovera skolan.

Mycket vanligt problem

– Det är väldigt vanligt att sådana här problem uppstår i hus som byggts med platta på mark. Långt in på 80-talet gjöt man oftast betongen direkt på grusbädden. Det är ett effektivt sätt att suga upp fukt från flera meters djup, berättar Per Hammarstedt på Skanska Sverige som lett renoveringsarbetena.

Sedan dess har branschen lärt sig att använda kapillärbrytande material under betongplattan, men så gick det alltså förmodligen inte till när Förskolan Slottet uppfördes. Att byta ut de skadade syllarna var inte det lättaste – eftersom byggnaden har tegelfasad fick jobbet göras inifrån. Under arbetets gång upptäckte man även att det fanns organiskt flytspackel under en del av golvytorna.

En pålitlig lösning

– Den typen av spackel är ytterligare en välkänd källa till luktproblem, så det skulle inte räcka med de nya syllarna. Det fick bli ett nytt underlag med Nivells regelsystem och mekanisk ventilation. Vi har installerat sådana system många gånger och då vet vi att vi löser luktproblemen för gott, fortsätter Per.

Det byggdes skolor och förskolor i snabb takt över hela landet på 60-, 70- och 80-talen, många av dem på ungefär samma sätt som den aktuella skolan. Så Per och hans kollegor räknar med att renoveringsbehoven kommer att vara stora de kommande åren:

– Bara här i Växjö finns det ett dussintal liknande skolbyggnader som förr eller senare kommer att behöva åtgärdas, säger Per till sist, just som projektet går in i sitt slutskede.

– Det här är ett typiskt exempel på att problem med ”sjuka hus” ofta går att lösa för en i sammanhanget ganska måttlig peng, särskilt jämfört med det drastiska alternativet att riva och bygga nytt. Ofta handlar det ju om byggnader som fungerar bra i övrigt och har mycket kvar att ge, säger Gustaf Ehn, marknadschef på Nivell System i en avslutande kommentar.

Här kan du läsa mer om Nivell Ventilerade golv »

Dela denna information via: