Tuna kyrka: Ventilerat golv

  • Tuna kyrka: Ventilerat golv

Under våren 2021 installerades ett ventilerat Nivellsystem på cirka 450 m² i Tuna kyrka utanför Vimmerby i Småland. Här skulle det renoveras – både golv, väggar och tak skulle göras om eller få ny färg. För golvet ville man ha en mekanisk ventilation och med hjälp av Nivellskruvar kunde man nivellera upp golvet i rätt nivå. Man har monterat reglarna med c/c-mått 400 mm eftersom det ska hålla för tunga kyrkbänkar och en stor församling.

Nivellsystemet är mycket flexibelt, genom att det enkelt kan justeras till exakt önskad höjd. Den luftspalt som skapas ger inte bara förutsättningar för mekanisk ventilation, utan ger även installationsutrymme för både el- och vattenledningar. Många uppskattar att vi använder oss av träreglar, som ger en torr installation och är lätta att kapa och anpassa på plats.

Dela denna information via: