Nivell System Inomhusfläkt – EC.

Fläktdata hittar du via nivellsystem.se/dokument