Nivell System Utomhusfläkt – EC.

Fläktdata hittar du via nivellsystem.se/dokument