Regelgänghylsa 10 st inklusive träborr 26 mm,  10 st/FP.

Används i de fall när man vill göra ett extra hål i regeln. Ofta vid kapning, förstärkning eller anpassning av regel.