Rökstav Nivell 7 cm. 1 st/FP.

Används vid kontroll av mekanisk golvventilation.