Tranan 3 i Mariestad: Kontor blir lägenheter

Uppreglat akustikgolv på betongbjälklag när det i vindsplan ombildades kontorslokaler till lägenheter.